Ochrana dat

Je v našem společném zájmu, aby osobní údaje, k jejichž zpracování dáváte JONATHAN LIVINGSTON, s. r.o., souhlas, byly zpracovány a používány v přesném a aktuálním znění, a to k vaší i naší spokojenosti. Proto si dovolujeme vás upozornit, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, máte právo na opravu v případě jejich nepřesnosti, máte právo požádat o vysvětlení a právo na odstranění závadného stavu a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně 480/2004 Sb. v platném znění.

Kupující souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) společností JONATHAN LIVINGSTON, s. r. o. (IČ: 49709895), zpracovávány a využívány za účelem zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou prostřednictvím jím poskytnuté e-mailové adresy. Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv odvolat.

Prodávající je zapsán do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů. Číslo registračního oznámení je 00045628 / 001 a bylo zapsáno dne 21.12.2012.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
e-knihkupectví JONATHAN LIVINGSTON © 2018